20-ти юли 1921-ва

След завършването на средното си образование в Разград, както вече споменах Константин Гоцев в периода 1920-1922 е учител в Царибродската смесена непълна гимназия заедно с по-големия си брат Младен Гоцев, където преподава рисуване и пеене във всички гимназиални и прогимназиални класове*.

На 20-ти Юли 1921-ва год., Младен Гоцев заедно със своя брат Константин и Ив. Гьошев**, директор на Царибродската гимназия са задържани в Цариброд и откарани в ареста в Пирот, където според чл. 141 от тогавашния сръбски наказателен закон са обвинени в издаването на фалшиви свидетелства за завършен клас на учениците за учебната 1920/21, поради факта че са на български език. Води се активна кореспонденция между Царската легия в Белград и Министерството на външните работи и вероизповеданията на Княжество България. Окръжния съд в Пирот, на 15-ти септември същата година ги признава за невинни и ги освобождава. В началото на м. ноември, директорът на царибродската гимназия моли българското външно министерство да възстанови на учителите заплатените от тях съдебни и адвокатски разходи по делото. Министерството удовлетворява молбата.***

* ф. 166, оп. 1, ЦДА, София

** След предаването на Западните покрайнини на Сърбия по силата на Ньойския договор, Иван Гьошев в края на 20-те години началото на 30-те се преселва да живее в Трън, напуска учителството и се превръща в най-силния лидер на ВЗРО „Въртоп“.

*** ф. 166, оп. 1, ЦДА, София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *