кратка биография

Христо Гоцев – Джордже е роден през 1880-та година в Цариброд. Завършва елитната  за времето си Самоковска гимназия, след което започва да преподава в с. Смолча, Царибродска околия. Заедно с по-малкия си брат Младен участва в създаването на Учителска организация, която по-късно полага основите на БРСДП /т.с./ в царибродския край. През 1909-та година издава книгата “Стихове и проза” – първата печатна книга в града. Жени се за Стойка Ив. Ненова от гр. Ямбол и през 1922-ра година се ражда единствения му син Георги Христов Мадов.

След почти едногодишен престой в пиротския затвор поради политическите си убеждения и активната нелегална комунистическа дейност, на 45 години заболява от туберколоза и умира през август 1925-та година. През 1928-ма година, Стойка също заболява от туберкулоза и умира в София на 32 години. Останал сирак, тяхния син бива отглеждан от дядо Гоце и баба Цика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *