ЦПО “Момчил Войвода”

В ДА „Архиви“, в гр. София се съхраняват мемоарите на БКП, където съвсем случайно попаднах на личните спомени на Крум Миланов – Боримечката* и на моя дядо д-р Гоцев**, относно създаването на Царибродски Партизански Отряд “Момчил Войвода”.

В „История на революционното движение в царибродска околия“, д-р Гоцев описва своите лични спомени за създаването и развитието на нелегалното комунистическо движение в Цариброд и околията за периода 1905-1944 г. В тях, той подробно представя и активното антифашистко движение по време на Втората Световна Война, също в Цариброд и околията.

В началото на 1942-ра година, е създаден нелегален околийски комитет на БКП в гр. Цариброд, който да бъде в непрестанна връзка между БКП и ЮКП. Негови членове са: д-р Гоцев, Борис Бачевски, Илко Младенов, д-р Стефан Миндов и учителя Белмустаков. Тяхна свръзка със София е Люба Власакиева Алексова. Две години по-късно в своя дом заедно със съмишленици д-р Гоцев участва в организирането на малка партизанска група, която само три месеца по-късно прераства в царибродски партизански отряд “Момчил Войвода”. На 14-ти април 1944-та година след предателство в групата, д-р Гоцев заедно с Илко Младенов са арестувани от ловна дружина от Пирот. Освобождават ги след като за тях се застъпват Стефан Николов, началник на данъчното отделение в Пирот и Александър Николов, началник на Народната Банка в Пирот. Непосредствено след това събитие, Крум Миланов – Боримечката, Васил Станков–Ленко и Борис Бачевски бягат в планината, за да запазят групата. След освобождаването си от затвора, д-р Гоцев заедно с д-р Стефан Миндов, Илко Младенов, Борис Бачевски и Любен Белмустаков поставят основите и на революционен комитет, като всички сбирки се провеждат в лекарския кабинет на д-р Гоцев. И отново лежи по сръбските затвори по подозрение в подривна комунистическа дейност и участие в партизански акции. В опит да бъде пресечена неговата политическа дейност, бива мобилизиран в сръбската армия и изпратен в с. Жегра, близо до албанската граница, но върховната лекарска контролна комисия го обявява за негоден и бива освободен.

В личните спомени на Крум Миланов – Боримечката** получаваме ценна информация за създаването на царибродския партизански отряд „Момчил Войвода“, неговото развитието и дейност. От тях научаваме, че през м. януари 1944-та година, във връзка с окръжно постановление на БКП и изложените задачи в него и тясното сътрудничество между БКП и ЮКП, е създадена партизанска група в дома на д-р Гоцев, като на организационното събрание присъстват: д-р Гоцев, Илко Младенов, Васил Георгиев Станков, Борис Вачевски, Младен Наков Младенов, д-р Стефан Миндов и Йордан Гоцев /б. р. брат на д-р Гоцев/. Крум Миланов-Боримечката споменава, че на 14-ти април`44 пристига в Цариброд, за да се включи във вече създадената партийна организация, но му е съобщено че същата сутрин са арестувани д-р Гоцев и Илко Младенов и незабавно се взима решението за преминаване в нелегалност. След освобождаването си, д-р Гоцев е избран в ръководството на ЦПО „Момчил Войвода“ като районен организатор за гр. Цариброд и активно подпомага своите другари с лекарства, материали, пари, дрехи. Организира създаването на О.Ф. за Цариброд и околията. Също така е връзка между Нишавския, Пиротския и Царибродския партизански отряд. Малката партизанска група прераства в царибродския отряд „Момчил Войвода“ и само за няколко месеца наброява повече от 130 членове.

След продължила няколко месеца активна партизанска дейност, в навечерието на 9-ти септември, същата година, Крум Миланов, д-р Гоцев, Младен Наков, Илко Младенов, подофицера Милан Ангелов и др. организират план за завземането на Цариброд. На 9-ти септември горепосочената група снема от власт монархо-фашизма в Цариброд, след като войсковите части доброволно преминават на нейна страна, а полицията се предава без съпротива. Отрядът известен, че Цариброд вече е превзет, напуска с. Петровац и се насочва към града.

* Спомени № 1212, из „Мемоарите на БКП“, ДАА, Крум Миланов Рангелов–Боримечката, пълномощник на окръжния Комитет на БКП и командир на царибродския партизански отряд „Момчил Войвода“.

** Спомени № 1090, из „Мемоарите на БКП“, ДАА, д-р Константин Гоцев, съосновател и районен организатор за гр. Цариброд на царибродския партизански отряд „Момчил Войвода“.

 

Спомените на Крум Миланов–Боримечката, 1975-та година       – прочетете тук.

Спомените на Крум Миланов–Боримечката, архив на ЦК на БКП – прочетете тук.

Списък на бойците в ЦПО “Момчил Войвода” от Крум Миланов-Боримечката – прочетете тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *