Политическа дейност

Йордан Гоцев, също като своите по-големи братя, активно участва в политическия живот и поддържането на нелегалния канал между БКП и ЮКП.

В началото на 1923-та година е създадена Югославска Независима Работническа Партия /ЮНРП/ като към нея е създадена легална младежка организация известна като “Съюз на Работниците Младежи”, чиято дейност е под ръководството на нелегалната тогава ЮКП. След Септемврийското въстание в България през 1923-та година, Цариброд става част от нелегален канал за прехвърляне на комунисти. През него преминават Гаврил Генов, Замфир Попов, Паница Зограф и много други, като на първо време те биват настанени в Цариброд. Поради тази причина и непрестания поток от нелегални членове на комунистическата партия Йордан Гоцев по нареждане на БКП, отваря кръчма, където да приютява и да крие от полицията политемигрантите, които пристигат в Цариброд*. Две години по-късно, през м. април, 1925-та година, Йордан Гоцев е натоварен със секретната задача да пренесе всички ценни книжа и облигации на кооперация “Освободжение” на стойност 2 милиона лева във Виена и да ги предаде на задграничното представителство на БКП и лично на д-р Георги Димитров*,**.

През 1943-1944 година активно подпомага с финансови средства царибродския партизански отряд „Момчил Войвода“. През юли`44 става член на ОФ организацията в гр. Цариброд, а през есента на 1944-та година участва активно в превземането на властта в от фашиските окупатори. През 1945-та година работи във финансовия отдел, който разрешава изплащането на заплатите на служителите в Околийски Народноосвободителен Комитет в Цариброд. След Резолюцията на Коминтерна, както и повечето югославски граждани с българска народност в Западните покрайнини, е обявен за противник на титовата власт, шпионин на Сталин и изключен от югославската комунистическа партия.

* Автобиография на д-р Константин Гоцев, 1949-та година, оригинал, ръкопис

**стр. 103, „Пътища извървени“, Стефан Христов, Партиздат, гр. София, 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *