Родоначалници

Спомените на мама бяха пъстри, весели и изпълнени с истории за отдавна изминали времена. Една от тези истории е именно за корените на нашия род. Оскъдна е информацията, а и е трудно да се проследи в турските архиви от 18-ти и началото на 19-ти век. Но! Всичко започва така!

Тръгнал дядо Стоян от Цариброд по работа за Пирот. Срещнал го по пътя турчин, с когото разговаряли надълго и нашироко. При раздялата, турчина заръчал дядо Стоян да поздрави негов приятел. Сбогували се, но по пътя Стоян забравил името на човека в Пирот и затова се върнал да пита турчина. Махнал развеселено с ръка турчина и му казал: “- Е до мисли, до мисли” и така се появила родовата фамилия Домишлярев/Демишлярев, дала името си и на местна махала.

Когато прочетох мамината история на страниците на „Царибродски българи“* и като взех в предвид, че автора никога не се е срещал с мама, сърцето ми заби лудо!

* стр. 380, “Царибродските българи”, Стоян Райчевски, изд. “Захарий Стоянов”, гр. София, 2008.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *