Гоце Мадов Стоянов

Гоце Мадов Стоянов е роден през 1856-та година в Цариброд, в семейството на Мада и Ранча Стоянови. Жени се за Цветанка Иванова Цветкова, родена през 1863-та година, също в Цариброд. Двамата заедно имат 16 деца, два пъти ражда близнаци, но повечето умират от нищета, глад и мизерия. До зряла възраст доживяват Христо /роден 1880-та год./, Младен /роден 1889-та год./, Константин /роден 1895-та год./, Йордан /роден 1899-та год./ и единствената оцеляла дъщеря Дукатина /родена 1900-та год./.

Гоце Мадов е кюркчия /кожар/, но през годините препитава своето семейство чрез най-различни работи. Работи като градски фенерджия на щат към общината и за него хората казвали „Он пали, он гаси“. През 1916-та година отваря своите 4 дюкяна на централната улица, в които работи до 1940-та година. През 1947-ма година, умира на 92-годишна възраст, погребан е в Цариброд. В момента на мястото на дюкяните на деда Гоце е месарския магазин “Мино”.

Съпругата му Цветанка е по-известна като Цика. Тя е родена в семейството на Цветков Иванча*/Иван Цветков. За да помага в отглеждането на многобройната си челяд, тя работи като перачка по богаташките къщи, като детегледашка на децата на Стоян Джаджов, а след това помага на съпруга си в поддръжката 4-те дюкяна. На 16-ти декември, 1941-ва година, умира на 78 години умира, погребана е в Цариброд.

*През 1869-та година в хана на Цветков Иванча, в Строшена чешма е открито първото училище в Цариброд. Това е станало възможно след посещение на Драган Цанков, който бил помощник на Валията в Ниш и след разговор с местното население. – стр. 16, „Хронология на по-важните събития в Димитровградско“, Богдан Николов, изд. „Братство“, 1963-та год., Пирот


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *