Георги Христов Мадов

Единствения син на Христо Гоцев е Георги Христов Мадов, роден през 1922-ра година, в София. Изключително оскъдна е информацията за него. Останал в невръстна възраст пълен сирак, той бива отглеждан от своя настойник Димитър Ранчев Станчев, по професия “шивач”. През 1935-та година е ученик в София. Същата година въз основа на приетия през м. ноември 1920-та година, закон за обезпечаване на бежанци и техния поминък, чрез своя настойник получава нотариален акт за собственост на едно дворно място, находящо се в гр. София, местност “Стрелбище”. Няма данни кога се премества да живее в Цариброд, но за него поемат грижи баба Цика и дядо Гоце.

По ирония на съдбата, Жълтата гостенка обаче не спира дотук и през 1939-та година, само на 17 години умира и Георги – поет и художник, чиито живот е прекършен твърде рано. В семейния архив се пазят три негови стихотворения и две негови картини, нарисувани малко преди да почине*.

* Семейни документи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *