Христо

Информация за живота и делото на Христо Гоцев събирах като изгубени пърчета от пъзел. Постепенно сякаш историята ми помагаше, за да мога да разкрия неговия изпълнен с премеждия и трудности живот. Живот, завършил прекалено рано. Впечатли ме факта, че въпреки недоимъка, мизерията и постоянно дебнещата смърт, той става първия публикуван поет и публицист в Цариброд в началото на 20-ти век. Чрез творбите му, ние се пренасяме именно в онези гладни и мрачни години на житейска и личностна борба. И някакси разбираш, че не случайно, именно той е един от основателите на БРСДП /т.с./* за Царибродска околия. Първоначално почерпих информация от личната автобиография на по-малкия му брат д-р Константин Гоцев. А чрез запазените издания на в-к “Нишава” от 1909-1910 имах възможност да се докосна и до неговия талант.

* Лична автобиография на д-р Гоцев, ръкопис, оригинал

** в-к “Нишава”, 1909-1910, Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *