Рапорт относно д-р Гоцев – 1949 г.

                                                                               ДО ДРУГАРЯ НАЧАЛНИК

                                                                               на ПАСПОРТНО ОТДЕЛЕНИЕ

                                                                                             ТУК

РАПОРТ

Донасям Ви др. Началник, че събрах следните сведения за лицето КОНСТАНТИН ГОЦЕВ МАДОВ – член на управителното тяло на „Сдружение на югославските граждани живущи в България“.

Роден е на 3.V.1895 г., в Цариброд. Българин, югославски гражданин, женен, има една дъщеря. Живее на ул. Димотика № 7 в къщата на брат му, заедно с сестра му, братовата му дъщеря и неговата дъщеря Татяна. По занаятие е лекар.

В България е от 20 май т.г., избягал като политически югославски бежанец и регистриран като такъв в бюро чужденци под досие № 92270 от 13.V.1949 г. Причините да избяга в България са следните: след обнародване на резолюцията на Информбюро, заедно с югославските комунисти Младен Ников и Младен Маноилов, в Цариброд основават нелегална организация, за разясняване резолюцията на информбюро, писмата на ЦК на БКП /б/, измяната на титовата клика, както и да разпространяват вестник „За траен мир за Народна демокрация“.

Подпомагал организирането на учениците от гимназията в Цариброд, но след арестуването на някои от тях, той бива заподозрян и на 13.ІІІ.1949 г., арестуван от УДБ и освободен на 14 Март.

На 24.ІV.1949 г., бива поведен под отговорност и обявен за саботьор от титовистите, за което бил изпратен в Белград на преглед от контролната комисия, тъй като бил болен и искал отпуска.

На 6.V. т.г., една ученичка от гимназията го предупреждава да напусне града, тъй като ще бъде арестуван, поради което на 7-ми май към 20:00 часа при с. Станици минава нелегално границата и отива в Драгоман. Тежко болен, от Драгоман го изпращат в І хирургическо отделение, където престоява двадесет дни. След излизането му от болницата го освобождават чрез ДДС.

Работата му, както и политическата му дейност в настоящия момент не се знаят, тъй като от ДДС е забранено да се влиза във връзка с тях, освен на определените лица.

Горното донасям за сведение и на разпореждане.

19.VІІІ.1949 г.

София                                                                                    донася:1920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *