до 1920-та година

Младен Гоцев е роден през 1889-та година в семейството на Гоце и Цветанка Мадови. Учи в царибродското училище, а след това също като брат си Христо Гоцев завършва елитната по онова време Самоковска гимназия.

В началото на 1905-та година Младен Гоцев, тогава учител в с. Скръвеница заедно с Христо Гоцев, тогава учител в с. Смолча и със своите другари Найден Киров*, Васил Сливков – учител в с. Градине, родом от Габрово, Антон Гогов и Димитър Еленков от и учители в с. Славина, създават първата учителска организация в Цариброд. Три години по-късно, в дома на Младен и Христо Гоцеви заедно с Найден Киров, Васил Сливков, Стефан Кръстев и Иван Полигоров учителската организация полага основите на БРСДП /т.с./ за Царибродска околия**.

През 1915-та година се записва в 25-ти пехотен Драгомански полк, част от І-ва Софийска девизия, който по това време е разквартируван в Цариброд***. През 1916-1918 е участник в Битолското настъпление по време на І-та световна война****. На фронта служи заедно с царибродчаните Гаврил Генов, Замфир Попов, Петър Григоров, Генчо Димитров и не на последно място Власаки Алексов, който по-късно загива в Септемврийското вастание през 1923-та година.

През ранната пролет на 1919-та година Младен Гоцев, заедно със своите другари е освободен от фронта****. През същата година е избран за делегат на I-вия конгрес на БКП, наследница на БРСДП /т.с./.

* Найден Киров е убит в гр. Русе през 1925-та година

** из личната автобиография на д-р Константин Гоцев, 12-13 годишен, пряк свидетел на тогавашните събития.

*** стр. 7, “Пътища извървени”, Стефан Христов, ПАРТИЗДАТ, гр. София, 1979 г.

**** Личен архив: снимки от фронта; стр. 241, „Царибродски родослов 1851-1951“, Христо Андонов, издава Народна библиотека „Димитровград“, Пирот, Сърбия, година на издаване – неизвестна.

***** стр. 132, “Пътища извървени”, Стефан Христов, ПАРТИЗДАТ, гр. София, 1979 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *