Ранни години

Д-р Константин Гоцев е роден в Цариброд на 3-ти май, 1895-та година в семейството на Гоце и Цветанка Мадови*. Има още 15 братя и сестри. От тях до зряла възраст доживяват Христо, Младен, Йордан и Дукатина Гоцеви.

Основно училище завършва в периода 1902-1906 в Цариброд. Работи като слуга в местна кръчма, за да може да се изхранва поради невъзможността на родителите му осигурят ежедневна прехрана, докато учи в IV-ти клас, а след това в I-ви и II-ри прогимназиален клас.

По-големите му братя Младен и Христо Гоцеви завършват Самоковската гимназия и след завръщането си активно подпомагат семейството си в отглеждането и изхранването на по-малките деца, от които двама братя и три сестри умират от глад и мизерия.

12-13 годишен, Константин Гоцев става пряк свидетел на полагането на основите на БРСДП /т.с/ от по-големите му братя Христо и Младен Гоцеви, заедно с Найден Киров, Ангел Гогов, Стефан Димитров, Иван Полигоров и др., за Цариброд и околните села. В повечето случаи домът на семейство Гоцеви се превръща в мястото за сбирки, конференции, доклади, разисквания и спорове относно развитието на БРСДП /т.с./.

През 1910/11-та година завършва III-ти клас на царибродската прогимназията и заминава за гр. София, където работи като чирак-словослагател в Държавната печатница. Година по-късно се записва в IV-ти прогимназиален клас в III-та мъжка гимназия „Уилям Гладстон“ в гр. София, където е изключен заради активно участие в ученическа стачка. Принуден е да се прехвърли в Разград, където през 1916/ 1917-та година завършва VIII-ти прогимназиален клас.

*Лична автобиография на д-р Константин Гоцев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *