В погледа ти…

Друго що бих прочел,
О, ангеле любим,
В погледа ти мил;
Ако не – че с него
Лазурността е вред;
Ако не – че в него
Животът е живот?!!…

*  *  *

Кат еликсир
Що сила незнайна,
Сила целебна
В себе си е крил,
Та кога човек го поеме
На душа му да олекне,
Така, о моя Нимфо,
И в любовта ти мила
Целебна сила се таила.
И когато дъхът неин
Със свежестта си разхлади
Немощните ми гърди,
Тогаз видях се възроден
В света що за мен
Бе мрачен, черен!!…
О, колко си благоухана ти,
Любов моя, любов моя!!…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *