Кога?…

Кога остана самин,
Кат скитник незнаен,
Тогаз ще тръгна по света,
Че никой да не узнай

Тъгата, която в душа ми тая.
…И тъй ще скитам безпътен,
По чуждестраний път,
Докато орисницата зла
не постигне си целта.

Докато нейде грозна буря,
Или немилостивий ураган-
Приготвили са на мен
Гроба мрачен изкопан!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *