Стихове и Проза на Христо Гоцев

Христо Гоцев е част от богатата просветна и литературна история на Цариброд. Както вече споменахме, той завършва Самоковската гимназия и се завръща, за да преподава в царибродска околия. В книгата си „Царибродски родослов 1851-1951“, авторът Христо Андонов определя Христо Гоцев като един от най-изтъкнатите интелектуалци за времето си заедно Васил Сливков, Власаки Алексов и др*.

През 1909-та година Христо Гоцев публикува за първи път своите стихове и проза в първата печатна книга в Цариброд „Стихове и проза“. В нея са отпечатани лирика и два разказа „Пред шестквадратния прозорец“ и „Ковачът“, посветен на А.Д.С*. Книжката с червена корица е отпечатана в царибродската печатница „Минев и Хаджиев“. В същата година „Минев и Хаджиев“ започват да издават и в-к „Нишава“, където са публикувани други три разказа на Христо Гоцев – „Една зимна нощ“, „Вдовица“ и „Край река Сава“, написан в Загреб**. В народна библиотека „Детко Петров“, Димитровград, Р. Сърбия, е запазено изданието. То попада там от Царибродското бежанско читалище, което в периода 1940-1944 се завръща в Цариброд от изгнание.

През 1994-та година, Богдан Николов издава Царибродски културно-просветен летопис, където са преиздадени творбите на Христо Гоцев***.

В семейния архив на Мария Гоцева /пра-племенница/ бяха открити три негови стихотворения, написани през 1915-та година, докато е бил на служба на гара Змейово, България и ръкопис на неиздаван роман, написан в периода 1910-1914. Очаквайте тяхното публикуване в блога.

*стр. 93, Царибродски родослов 1851-1951“, Христо Андонов, издава Народна библиотека „Димитровград“, Пирот, Р. Сърбия, година на издаване – неизвестна.

** в-к „Нишава“, брой 13-15стр. 2-3, рубрика „Подлистник“, 1909-1910, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, София

*** стр. 52, стр. 56-64, „Царибродски културно-просветен летопис“, Богдан Николов, Агенция за българите в чужбина, София, 1994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *