Политическа дейност

Йордан Гоцев също като своите по-големи братя активно участва в политическия живот и поддържането на нелегалния канал между БКП и ЮКП. През 1923-та година, по нареждане на Партията, отваря кафене за политемигранти в Цариброд*.

През м. април, 1925-та година е изпратен във Виена със секретни документи – облигации на стойност 2 милиона лева, до д-р Георги Димитров**.

През 1943-1944 година активно подпомага с финансови средства царибродския партизански отряд „Момчил Войвода“. През юли`44 става член на ОФ организацията в гр. Цариброд, а през есента на 1944-та година участва активно в превземането на властта в от фашиските окупатори. Само две години по-късно е обявен за противник на титовата власт и изгонен от партията.

* Автобиография на д-р Константин Гоцев, 1949-та година, оригинал, ръкопис

**стр. 103, „Пътища извървени“, Стефан Христов, Партиздат, гр. София, 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *